tc_v2

2020/02/12

上海、廣州、北京三站演唱會公告延期

基於公共安全考量,上海、廣州、北京三站演唱會將延期舉辦,詳情請參閱三站的公告內文。